Instalacije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Samostalno projektiranje i proračun kompletnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija višestambenih i jednostavnijih poslovnih građevina
  • Vođenje izvedbe radova postave vodovodne i kanalizacijske mreže
  • Opisati složene vodovodne i kanalizacijske sustave
  • Opisati elektro i strojarske instalacije.