Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih štapnih betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih (2D) betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih betonskih ploča i ljusaka
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih prostornih (3D) betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih betonskih konstrukcija sustava tlo-konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih betonskih konstrukcija sustava voda-tlo-konstrukcija.