Mehanika diskontinuiranih sredina


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Ocjeniti efekt diskontinuuma na simulirani problem
  • Formulirati procese diskontinuuma
  • Kreirati simulacije problema s izraženim efektima diskontinuuma
  • Vrednovati metode pretraživanja i kontaktnih interakcija u procesima diskontinuuma.