Betonske konstrukcije I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Dimenzionirati betonske elemente na koso savijanje
  • Dimenzionirati vitke tlačne betonske elemente
  • Proračunati širine pukotina i progibe betonskih elemenata
  • Projektirati jednostavne betonske konstrukcije
  • Proračunati jednostavne betonske konstrukcije na potres i ostala opterećenja
  • Kreirati armaturu jednostavnih betonskih konstrukcija.