Prednapeti beton


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  •  Projektirati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Proračunati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Dimenzionirati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Izraditi  planove prednapete i nenapete armature
  •  Izvoditi i nadzirati izvođenje konstrukcija iz prednapetog betona.