Katedra za hidrologiju


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Hidrologija III.   30+30 5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Navodnjavanje i odvodnjavanje
Inženjerska hidrologija
Uređenje vodotoka
Hidrologija krša
Modeliranje kakvoće površinskih voda
Urbana hidrologijaIII.
III.
III.
II.
II.
II.
 
30+15
30+30
30+30
45+30
30+30
30+30
4,0
5,0
6,0
5,5
5,0
5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Vodni resursi krša
Ekohidrologija
Hidrološko modeliranje u kršu
Odabrana poglavlja iz hidrogeologije krša
Analiza hidroloških vremenskih nizova
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Sveučilišni diplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Integralna zaštita prostora III.   30+0 3,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Odabrana poglavlja hidrologije   VI. 15+15 3,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Hidrologija
Zaštita voda

 
II.
VI.
30+30
30+30
5,0
5,0