Osnove informatike


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Jelena Sedlar, povjera: mr. sc. Slobodan Pavasović, viši predavač

Vježbe: mr. sc. Slobodan Pavasović, viši predavač
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Ovladavanje osnovama uporabe računala, s naglaskom na tzv. „inženjerski pristup“
  • Usvajanje potrebnih znanja iz osnovnog skupa računalnih programa
  • Usvajanje potrebnih znanja iz programa za računalnu podršku matematici
  • Uporaba  navedenih programa u stručnim predmetima kao i izrada stručne i ostale dokumentacije nakon završetka studija.