Sferna trigonometrija


Predavanja: doc. dr. sc. Senka Banić

Vježbe: doc. dr. sc. Senka Banić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

Student/ica će biti sposoban/na:

  • Koristiti osnovne pojmove vezane uz sfernu trigonometriju
  • Razlučiti odnose glavnih geometrijskih elemenata na sferi
  • Koristiti koordinatne sustave vezane za sferu
  • Primijeniti sfernu geometriju na problemima u geodeziji i astronomiji.