Matematika II


Predavanja: doc. dr. sc. Senka Banić, povjera: Milena Vulević Pribudić, predavač

Vježbe: Milena Vulević Pribudić, predavač
 

Sve aktualne obavijesti vezane za ovaj predmet mogu se vidjeti na stranici predmeta u internom sustavu za e-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • izračunati neodređeni i određeni integral realne funkcije jedne varijable te ga primijeniti na rješavanje geometrijskih problema;
  • izračunati vjerojatnost zadanog događaja;
  • identificirati karakterističnu razdiobu slučajne varijable, te izračunati
  • očekivanje, varijancu i standardnu devijaciju;
  • procijeniti parametre raznih razdioba;
  • testirati hipoteze statističkim testovima.