Sustavi odlučivanja u građevinarstvu


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Prepoznati i razlučiti karakteristike sustavne analize, teorije odlučivanja i informacijske tehnologije u procesima odlučivanja i upravljanja u graditeljstvu
  • Generirati različite koncepte sustava za podršku odlučivanju
  • Modelirati podršku odlučivanju primjenom višekriterijalnog odlučivanja
  • Integrirati geografske informacijske sustave (gis) u procesima donošenja odluka u graditeljstvu
  • Prepoznati i razlučiti karakteristike informacijskih sustava (is) i ekspertnih sustava
  • Ocijeniti i pratiti razvoj programske podrške i informacijskih sustava prilagođenih graditeljstvu.