Operacijska istraživanja u građevinarstvu


Predavanja: prof. dr. sc. Nikša Jajac, doc. dr. sc. Katarina Rogulj

Vježbe: dr. sc. Martina Milat
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Prepoznati i razlučiti karakteristike sustava u području građevinarstva
  • Primijeniti modele matematičkog programiranja u  području građevinarstva
  • Primijeniti simulacijske i druge modele (teorija igara, teorija repova i teorija zaliha) na konkretnim problemima iz područja građevinarstva
  • Analizirati proizvodne procese i znati modelirati određene segmente modelima OI
  • Primijeniti modele teorije informacija u procesima odlučivanja u građevinarstvu.