Poslovna komunikacija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • koristiti osnovne vještine poslovne komunikacije za profesiju inženjer/inženjerka;

  • primijeniti proces pisanja;

  • kreirati kratke poruke;

  • potkrjepiti poruke kvalitetnim informacijama;

  • planirati, pisati i dovršavati izvještaje i prijedloge;

  • stvarati i držati usmene i online prezentacije;

  • pisati poruke za zapošljavanje i intervjuiranje za posao;

  • organizirati i voditi sastanke;

  • učinkovito koristiti informacijsku tehnologiju u komunikacijskom procesu.