Organizacija građenja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Organizirati gradilište
  • Izraditi kalkulaciju jediničnih cijena grubih građevinskih radova
  • Planirati izvođenje radova i kontrolirati izvršenje građevinskih radova
  • Procijeniti najekonomičniji način izgradnje
  • Voditi dio gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik, građevinska knjiga).