Planiranje i organizacija građenja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • prezentirati ključne momente različitih razvojnih faza građevinskog projekta,
  • razlikovati i raščlaniti vrste građevinskih radova,
  • povezati  sudionike u gradnji,
  • razlikovati dokumentaciju na gradilištu.