Teorija sustava


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Potvrditi opću teoriju sustava
  • Prepoznati i analizirati entropiju sustava
  • Analizirati sustave i predlagati unaprijeđenja
  • Kreirati organizacijsku strukturu kibernetske sustave
  • Predlagati organizacijska riješenja automatskog upravljanja sustavom.