Sustavi za podršku odlučivanju


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Povezati temeljne principe teorije odlučivanja s zadani konkretnim problemom
  • Odabrati najsvrsishodniju metodu višekriterijalne analize
  • Integrirati pojedine sastavnice sustava za podršku odlučivanju
  • Procijeniti učinkovitost pojedinih sustava u graditeljskoj praksi.
     

Nastavni materijali