Planiranje graditeljskih investicija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Identificirati i komentirati osnovne elemente poslovne ekonomije (tržište, ponuda, potražnja, proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost, menadžment, odlučivanje, marketing-strategija, koncept vremenske vrijednosti novca) s posebnim naglaskom na planiranje. 
  • Komentirati i procijeniti vrste i faktore troška/prihoda, postupke praćenja troškova/prihoda i poslovanja.
  • Komentirati financijsko okruženje poduzeća u graditeljskom sektoru.
  • Prezentirati i komentirati planove kapitalnih ulaganja u graditeljstvu. 
  • Procijeniti i komentirati investicijske projekte u graditeljstvu (investicijske elaborate, predinvesticijske i investicijske studije u smislu njihova značaja, načina izrade i sadržaja).
  • Razlikovati i komentirati metode i rezultate financijske analize i izvora financiranja. 
  • Razlikovati moguća povezivanja sudionika u investicijskom projektu u graditeljstvu.
     

Nastavni materijali

Ovdje možete pronaći linkove na materijale s predavanja kao i pitanja za ponavljanje koji zajedno s preporučenom literaturom tvore podlogu za pripremanje i polaganje programa/testova/ispita: