Gospodarenje komunalnim krutim otpadom


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Kritički komentirati upravljanje s krutim otpadom urbanih sredina;
  • Analizirati i proračunati osnovne bilance tvari u sustavu;
  • Vrjednovati ekonomske, ekološke i socijalne značajke rješenja za zabrinjavanja krutog otpada;
  • Definirati osnovni plan upravljanja sustavom zbrinjavanja krutog otpada;
  • Analizirati značajke biološkog otpada te vrjednovati različite tehnologije iskorištavanja istog;
  • Vrjednovati tehnologijeoporabe otpada te ponovnog iskorištavanja resursa kemijskim procesima;
  • Protumačiti principe kružnog gospodarstva te primijeniti glavne značajke istog na različite procese u sklopu gospodarenja KKO.
     

Nastavni materijali

  • Zbrinjavanje komunalnog tekućeg i ktutog otpada - pitanja (DOCX datoteka)