Sustavno inženjerstvo u planiranju i upravljanju vodospremišta


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Primijeniti sustavni pristup i sustavnu analizu u rješavanju inženjerskih problema vezanih uz projektiranje i rad vodospremišta
  • Planirati i projektirati vodospremišta u rješavanju vodoprivrednih problema korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštiti voda
  • Formulirati matematičke stohastičke i determinističke modele vodospremišta i primijeniti alate sustavne analize u rješavanju problema projektiranja i upravljanja sa vodospremištima
  • Postaviti model za simulaciju rada vodospremišta u svrhu rješavanja različitih vodoprivrednih problema
  • Formulirati modele optimizacije za rješavanje inženjerskih problema u planiranju, projektiranju i upravljanju vodospremišta
  • Pripremiti podatke nužne za planiranje i projektiranje vodospremištima
  • Predvidjeti utjecaj vodospremišta na okoliš i definirati mjere zaštite.