Osnove vodogradnje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Proračunati stacionarno tečenje u linijskom tlačnom sustavu
  • Izračunati hidrodinamičku silu na koljeno ili račvu
  • Izračunati tečenje ispod zapornice
  • Proračunati oštrobridni preljev
  • Proračunati preljev po WES standardu
  • Proračunati jednoliko tečenje u otvorenim trapeznim kanalima
  • Definirati režim tečenja u otvorenim kanalima
  • Izračunati krivulju otpora linijskog tlačnog sustava, te odrediti radnu točku crpnog postrojenja
  • Dimenzionirati bučnicu.