Hidraulika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

 • Izračunati potopljeno istjecanje ispod zapornice
 • Izračunati potopljeno prelijevanje preko oštrobridnog preljeva i širokog praga
 • Projektirati preljev po WES standardu i po USBR-u
 • Proračunati kaskade
 • Izračunati i projektirati produbljenje bučnice
 • Proračunati stacionarno tečenje u vodovodnoj mreži
 • Izračunati nestacionarne pojave u sustavu akumulacija, dovodni tunel i vodna komora
 • Proračunati vodni udar u cjevovodu sa zanemarivim trenjem, kao i u cjevovodu s trenjem, pri postupnom ili pri naglom zatvaranju zatvarača
 • Izračunati nestacionarne pojave u tlačnom sustavu sa zračnim kotlom
 • Proračunati procjeđivanje ispod temelja objekta te definirati uzgon na temelj objekta
 • Provesti analizu nestacionarnog crpljenja zdenca pod tlakom.