Pouzdanost konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Primijeniti metode teorije pouzdanosti konstrukcija kod proračuna konstrukcija sukladno preporukama pojedinih  normi i propisa i to:
  • kod analiza ponašanja konstrukcija u vijeku njihovog trajanja
  • kod analiza trajnosti konstrukcija u slučaju trošnosti ili oštećenja
  • izraditi program sanacije konstrukcija za zadano vremensko razdoblje korištenja objekta
  • raditi u timu stručnjaka kod izrade programa Gospodarenje objektima.