Čelične i spregnute konstrukcije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Utvrditi nosivost čeličnih, spregnutih elemenata i sustava po teoriji prvog i drugog reda
  • Vrjednovati metode proračuna priključaka
  • Procijeniti nosivost čeličnih, spregnutih elemenata i sustava u slučaju djelovanja požara
  • Procijeniti nosivost čeličnih, spregnutih elemenata i sustava s aspekta umora materijala.