Numeričko modeliranje ljuskastih konstrukcija


Predavanja: prof. dr. sc. Vedrana Kozulić,  prof. dr. sc. Blaž Gotovac
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Samostalno kreirati numerički model građevinske konstrukcije sastavljene od plošnih elemenata
  • Pravilno opisati proizvoljno opterećenje, svojstva materijala, te rubne uvjete na granici općeg oblika
  • Kritički analizirati dobivene rezultate u svrhu donošenja ispravnih inženjerskih rješenja.