Plošne konstrukcije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati tipove plošnih konstrukcija i razumjeti opravdanost njihove primjene
  • Pravilno interpretirati osnovne principe plošnih nosača te pripadajuća analitička i približna rješenja
  • Samostalno kreirati numerički model građevinske konstrukcije sastavljene od plošnih i linijskih dijelova
  • Analizirati naprezanja u pločama i ljuskama i argumentirati rezultate analize
  • Modelirati i analizirati plošne konstrukcije uz pomoć nekog programskog paketa.