Konstrukcije povijesnih građevina


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Vrijednovati pojedini  povijesni objekt, te analizirati izvorni  nosivi sustav.
  • Samostalno izvršiti sve potrebne provjere izbora materijala za sanaciju, te njihovu sukladnost s postojećim stanjem
  • Analizirati mehaničku otpornost konstrukcije s aspekta postojećeg stanja i namjene objekta, s aspekta eventualnog korištenja suvremenih materijala, te s aspekta njegove buduće namjene
  • Organizirati timski rad s arhitektima, konzervatorima, arheolozima i ostalim strukama po potrebi.
     

Nastavni materijali

Ponovna izgradnja Starog mosta: (PDF dokument)