Elementi zgrada 4


Predavanja: doc. dr. sc. Dujmo Žižić

Vježbe: Luka Petričević, Bruno Bartulović
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • klasificirati i interpretirati vrste materijala i elemenata korištenih u zgradarstvu,
  • samostalno analizirati složene sklopove i detalje u zgradarstvu,
  • kritički ocijeniti složene sklopove i detalje,
  • samostalno projektirati i razraditi složene sklopove i detalje.