Instalacije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • kategorizirati tipove instalacija u zgradi,
  • integrirati poznavanje svih vrsta instalacija u proces arhitektonskog projektiranja te kvalitetno surađivati s projektantima pojedinih instalacija u fazi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta,
  • osmisliti koncept projektnog rješenja instalacija u zgradi,
  • predvidjeti unutar zgrade potreban prostor za provođenje i postavu svih instalacija i pratećih sadržaja.