Prometnice i prostor


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati faktore koji utječu na odabrano prometno rješenje
  • Ocijeniti utjecaje prometnog zahvata na okoliš, uvažavajući stanje urbane klime
  • Poduprijeti zaključke ocijene o utjecaju na okoliš s odgovorajućom regulativom
  • Predložiti alternativno prometno rješenje.