Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Radnić, prof. dr. sc. Alen Harapin (suradnik: prof. dr. sc. Domagoj Matešan)

Vježbe:
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih štapnih betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih (2D) betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih betonskih ploča i ljusaka
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih prostornih (3D) betonskih konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih betonskih konstrukcija sustava tlo-konstrukcija
  • Izvoditi statičku i dinamičku analizu jednostavnih plošnih betonskih konstrukcija sustava voda-tlo-konstrukcija.