Dinamički modeli potresnog inženjerstva


Predavanja: prof. dr. sc. Željana Nikolić

Vježbe: dr. sc. Jadran Čarija
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Provesti linearni proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom spektralne analize
  • Provesti nelinearni proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom postupnog guranja i metodom odgovora u vremenu
  • Provesti dimenzioniranje armirano-betonskih konstrukcija prema kapacitetu nosivosti uvažavajući eurocode 8
  • Procijeniti utjecaj seizmičke izolacije na ponašanje konstrukcije pri djelovanju potresa
  • Kreirati potresno otporne konstrukcije
  • Vrednovati ponašanje građevinskih konstrukcija pri djelovanju potresa.