Izvođenje građevinskih radova


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Surađivati u vođenju i organiziranju gradilišta
  • Razrađivati tehnologije građenja
  • Izvoditi radove i građevine manje složenosti
  • Tumačiti zakonsku regulativu