Građevinska regulativa


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Primijeniti važeće propise iz područja gradnje i propise u procesu donošenja.
  • Provesti proceduru ishođenja i uporabe dokumenata u procesu gradnje i prostornog uređenja.
  • Kritički komentirati nacionalnu i EU zakonsku regulativu u građevinarstvu.
  • Tumačiti pojedine stavke važećeg zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju te drugih zakonskih podakata.