Dinamički modeli potresnog inženjerstva


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Provesti linearni proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom spektralne analize;
  • Provesti nelinearni proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom postupnog guranja i metodom odgovora u vremenu;
  • Provesti dimenzioniranje armirano-betonskih konstrukcija prema kapacitetu nosivosti uvažavajući Eurocode 8;
  • Procijeniti utjecaj seizmičke izolacije na ponašanje konstrukcije pri djelovanju potresa;
  • Kreirati potresno otporne konstrukcije;
  • Vrednovati ponašanje građevinskih konstrukcija pri djelovanju potresa.