Projektiranje i proračun građevina pomoću računala


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Izraditi građevinske nacrte pomoću računalnih programa
  • Primijeniti postupke automatiziranog crtanja i uređenja računalnih nacrta
  • Izraditi proračunske modele i protumačiti rezultate na ravninskim rešetkama
  • Izraditi proračunske modele i protumačiti rezultate na ravninskim grednim konstrukcijama.
  • Izraditi proračunske modele i protumačiti rezultate na plošnim konstrukcijama (ploče).