Zidane konstrukcije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kategorizirati osnovna djelovanja na zidane konstrukcije
  • Kreirati proračunski model zidane konstrukcije
  • Provjeriti nosivost elemenata zidane konstrukcije prema metodi graničnih stanja
  • Oblikovati detalje elemenata zidane konstrukcije
  • Konstruirati odgovarajući nosivi konstruktivni sustav zidane konstrukcije ovisno o tipu građevine.