Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Provesti odgovor jednostupnjevnog dinamičkog sustava u vremenskom i frekventnom području;
  • Izvršiti analizu odgovora višestupnjevnog sustava primjenom modalne analize;
  • Provesti proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom bočnih sila i modalnim proračunom primjenom spektra odgovora;
  • Dimenzionirati jednostavne građevinske konstrukcije prema kapacitetu nosivosti u skladu s važećim normama za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija;
  • Kreirati potresno otporne konstrukcije.