Odabrana poglavlja stabilnosti konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Modeliranje zadaća savojne, bočne i stabilnosti uvrtanjem na prostronim elementima tehnikom KE;
  • Slaganje globalnih sustava stabilnosti;
  • Kreiranje materijalno i geometrijskih nelinearnih numeričkih modela stabilnosti prostornih linijskih konstrukcija;
  • Numerički modeli nosivosti i stabilnosti ploča i ljuski po teroiji malih i velikih pomaka;
  • Modeliranje zadaća stabilnosti virtualnim FEM – DEM pristupom.