Metoda konačnih elemenata


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razvijati matematičke i numeričke formulacije u svrhu numeričkog rješavanja različitih inženjerskih zadaća metodom konačnih elemenata
  • Samostalno kreirati računalne programe koji koriste metodu konačnih elemenata
  • Samostalno procijeniti točnost numeričkih modela
  • Kritički prosuđivati primjenjivost uporabljenog numeričkog postupka u analizi zadanog problema
  • Između više varijantnih rješenja odabrati i preporučiti prikladnu numeričku formulaciju i model za rješenje postavljenog problema te argumentirati svoj stav.