Odabrana poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kreirati nelinearne determinističke modele dinamike konstrukcija
  • Analizirati potresnu otpornost konstrukcija načelom naguravanja
  • Formulirati modele izravnog odgovora konstrukcija na potresnu pobudu
  • Formulirati stohastičke modele dinamike konstrukcija
  • Modelirati interakciju konstrukcija-tlo u dinamičkim zadaćama.