Fizika zgrade


Predavanja: prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Vježbe: prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

  1. Toplina (PDF dokument)
  2. Difuzija vodene pare (PDF dokument)
  3. Buka (PDF dokument)


Kompetencije koje se stječu

  • Osmisliti koncept toplinske zaštite i zaštite od buke u zgradama
  • Projektirati slojeve konstrukcija s gledišta toplinske zaštite i zaštite od buke
  • Proračunati toplinske gubitke kroz građevinske konstrukcije
  • Izračunati zvučnu izolaciju pregrade od zračne buke i vrijednost razine zvuka udara
  • Predvidjeti mjere zaštite od bukel.