Nelinearna građevna statika


Predavanja: prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Vježbe: prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Provesti materijalno i geometrijski nelinearni proračun armirano-betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija okvira i ocijeniti ponašanje istih
  • Vrjednovati nosivost i deformabilnost armirano-betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija na temelju postupka postupnog naguravanja (push over analiza)
  • Vrjednovati ponašanje građevinskih konstrukcija na temelju nelinearnog držanja oslonaca i temeljne podloge
  • Kreirati i vrjednovati, temeljem geometrijski nelinearnog proračuna, ponašanje gipkih konstrukcija od užadi i platana
  • Kreirati i vrjednovati, temeljem nelinearnog proračuna, ponašanje a-b ploča i ljusaka.