Odabrana poglavlja stabilnosti konstrukcija


Predavanja: prof. dr. sc. Ante Mihanović, prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kreirati numeričke modele materijalne i geometrijski nelinearne nosivosti i stabilnosti prostornih linijskih konstrukcija
  • Modelirati probleme savojne, bočne i stabilnosti uvrtanjem na prostornim okvirnim konstrukcijama
  • Numerički modelirati nosivost i stabilnost ploča i ljuski po teoriji malih i velikih pomaka
  • Analizirati spektre nosivosti tlačno savojnih elemenata i primijeniti kvazi nelinearne postupke.