Prednapeti beton


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Radnić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matešan

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matešan, dr. sc. Marija Smilović, dr. sc. Nikola Grgić, Marina Sunara, Ante Buzov

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  •  Projektirati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Proračunati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Dimenzionirati konstrukcije iz prednapetog betona
  •  Izraditi  planove prednapete i nenapete armature
  •  Izvoditi i nadzirati izvođenje konstrukcija iz prednapetog betona.