Građevinska regulativa


Predavanja: Doc. dr. sc. Ivan Balić

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Upoznat s važećim propisima iz područja gradnje i propisima u procesu donošenja
  • Upoznat s procedurom ishođenja i uporabe dokumenata u procesu gradnje i prostornog uređenja.