Izvođenje građevinskih radova


Predavanja: prof. dr. sc. Boris Trogrlić, v. pred. Đuro Nižetić, doc. dr. sc. Hrvoje Smoljanović, doc. dr. sc. Ivan Balić, te veći broj vodećih stručnjaka iz predmetnog područja.

Vježbe: prof. dr. sc. Boris Trogrlić, v. pred. Đuro Nižetić, doc. dr. sc. Hrvoje Smoljanović, doc. dr. sc. Ivan Balić, te veći broj vodećih stručnjaka iz predmetnog područja.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Surađivati u vođenju i organiziranju gradilišta
  • Razrađivati tehnologije građenja
  • Izvoditi radove i građevine manje složenosti.