Izvođenje građevinskih radova


Predavanja: prof. dr. sc. Boris Trogrlić, v. pred. Đuro Nižetić, te veći broj vodećih stručnjaka iz predmetnog područja.

Vježbe: prof. dr. sc. Boris Trogrlić, v. pred. Đuro Nižetić, te veći broj vodećih stručnjaka iz predmetnog područja.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Surađivati u vođenju i organiziranju gradilišta
  • Razrađivati tehnologije građenja
  • Izvoditi radove i građevine manje složenosti.