Zidane konstrukcije


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Vježbe: doc. dr. sc. Hrvoje Smoljanović

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

  • Kategorizirati osnovna djelovanja na zidane konstrukcije
  • Kreirati proračunski model zidane konstrukcije
  • Provjeriti nosivost elemenata zidane konstrukcije prema metodi graničnih stanja
  • Oblikovati detalje elemenata zidane konstrukcije
  • Konstruirati odgovarajući nosivi konstruktivni sustav zidane konstrukcije ovisno o tipu građevine.