Izvješća Odbora za unaprjeđenje kvalitete i povjerenstva za unutarnju prosudbu

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG

Izvještaj o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2015/16

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2016/17

Izvještaj o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2017/18

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2018/19

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2019/20

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2020/21

 

Planovi aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2016/17

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2017/18

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2018/19

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2019/20

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2020/21

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2021/22

 

Ostala izvješća

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FGAG (2017.)

Izvješće o realizaciji ciljeva iz Strategije za razdoblje 2012.-2016. i ostvarenom napretku u odnosu na stanje utvrđeno Samoanalizom 2012. godine, studeni 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.-2017.; preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, studeni 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.-2017. (arhitektura), od 29. studenoga 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.- 2017. (geodezija i geoinformatika), studeni 2017.

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FGAG (2019.)