Tuneli i podzemne građevine


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Provesti klasifikacije stijenske mase: Geomehaničku klasifikaciju i klasifikaciju po Q sustavu
  • Izračunati otpore elemenata primarnog podgradnog sustava
  • Odabrati odgovarajući primarni i sekundarni podgradni sustav
  • Izračunati ukupni otpor odabranog primarnog podgradnog sustava
  • Izračunati karakteristične krivulje stijenske mase i podgrade
  • Izračunati naprezanja u stijenskoj masi za elastoplastični model stijenske mase
  • Operativno voditi radove na izgradnji tunela.