Katedra za betonske konstrukcije i mostove


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijeddiplomski
studij Građevinarstvo
Osnove betonskih konstrukcija
Mostovi
V.
VI.
60+30
30+30
7,0
5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Betonske konstrukcije I
Mostovi
Zidane konstrukcije
Prednapeti beton
Betonske konstrukcije II
Spregnute konstrukcije
Betonski mostovi
Izvođenje građevinskih konstrukcija
Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi
Kućne instalacije
Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija
Projektiranje konstrukcija računalom
Trajnost konstrukcija
I.
I.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.


II.
II.
II.
II.

 
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija
Kreiranje nosivih sklopova mostova i konstrukcija
Mehanika diskontinuiranih sredina
Numeričko modeliranje dinamičkog međudjelovanja voda-tlo-konstrukcija
Odabrana poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Nosive konstrukcije I III.   45+30 6,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Betonske konstrukcije I
Betonske konstrukcije II
Mostovi
Instalacije
Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi
III.

V.
 

IV.

VI.
VI.
30+15
30+45
30+30
30+15
30+30
4,0
6,0
6,0
4,0
5,0